Jak używać perlitowych czynników filtrujących?

Istnieją dwie metody używania perlitowych czynników filtrujących do klarowania płynów:

 

 

  • Przepuszczenie płynu przez uformowaną warstwę czynnika filtrującego, zwaną obkładem wstępnym
  •  

  • Dodanie czynnika filtrującego do płynu.

 

Metody te występują podczas filtracji na filtrach ciśnieniowych lub podciśnieniowych.

Formowanie warstwy czynnika filtrującego

Obkład wstępny na septum, grubość około 1,5 do 10mm

Warstwa czynnika filtrującego może zostać nałożona na septum (materiał, papier, metal) i staje się warstwą filtrującą kiedy zawiesina zostaje wpompowana do filtra. W zależności od wielkości cząsteczek wybranego czynnika filtracyjnego, warstwa ta może funkcjonować jako filtr głęboki, który wykorzystuje pory aby zatrzymać ciała stałe, lub jako filtr powierzchniowy, który uniemożliwia przedostanie się ciał stałych do dalszej części obkładu wstępnego.

Jeżeli obkłady wstępne będą używane jako filtry głębokie, gruba warstwa czynnika filtrującego - wystarczająca do zatrzymania ciał stałych na jej powierzchni, zostaje naniesiona na septum. Umożliwia to otrzymanie doskonałej klarowności, ale użycie jej jest ograniczone do systemów filtrujących płyny z małą zawartością ciał stałych.

Głównym zastosowaniem czynników filtracyjnych jako filtrów powierzchniowych jest użycie ich do filtracji płynów wodnistych lub o niskiej lepkości, które zazwyczaj zawierają zanieczyszczenia w ilości 20ppm (części na milion) lub mniejszej. Najczęściej filtry takie używane są do filtrowania wody w przydomowych basenach (nie basenach komercyjnych). Kolejnym zastosowaniem jest "filtracja asekuracyjna", która powoduje usunięcie z filtratu cząsteczek zabrudzeń, które przedostały się do niego po wyjściu z filtra.

Stosunkowo cienka warstwa obkładu, około 1,5 do 3,0mm, jest używana kiedy czynnik filtrujący dodawany jest do filtratu. Ilość dodawanego czynnika wyrażana jest w gramach czynnika na metr kwadratowy filtrowanej powierzchni i zamyka się w przedziale od 200 do 1700 g/m². Warstwa czynnika chroni materiałową przegrodę filtracyjną przez zabrudzeniem i zatkaniem oraz wymagana jest jeżeli metalowa przegroda jest elementem filtru. Najlepszym sposobem nakładania warstwy jest wymieszanie czynnika z filtratem, wodą lub roztworami. Stężenie zawiesiny powinno wynosić około 0,3% - w szczególności na metalowych przegrodach, tak aby cząsteczki zatkały ich otwory. Płyn, w którym krąży obkład wstępny, powinien oczyścić się w czasie po 5 do 15 minutach recyrkulacji.

Dla płynów, których lepkość zbliżona jest do lepkości wody, współczynnik nakładania wynosi około 40l/m2/min. Dla płynów, których lepkość jest o wiele wyższa, współczynnik ten maleje i może osiągnąć nawet wartość 4l/m²/min. Podczas nakładania warstwy różnica ciśnienia powinna wynosić przynajmniej 0,7kg/cm².

W najlepszym wypadku, taka sama ilość czynnika filtrującego powinna zostać użyta zarówno podczas wsypywania go do filtratu jak podczas nakładania obkładu wstępnego. Jednakże w wielu systemach użycie takiej samej ilości jest niemożliwe.

 

Przedstawiciel w Polsce:
Radosław Grabowski
43-400 Cieszyn, ul. Górna 22/7
Tel./fax.: +48 33 852 22 20, mob.: 0 502 597 822

E-mail: rgrabowski@nordiskperlite.pl

 

 

Nordisk Perlite ApS © 2016