Co to jest PERLIT

 

Perlit jest pospolitą nazwą skały krzemowej pochodzenia wulkanicznego. Jest on następnie ekspandowany (wypalany) w piecach w temperaturze 1000-1100° C, gdzie surowiec mineralny rozpręża się nawet 20-krotnie. Dzięki temu uzyskuje się lekki, obojętny chemicznie, higroskopijny, stały objętościowo i sterylny granulat.


  
SKŁAD CHEMICZNY: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE :
SiO2 : 74,86%   Kolor : biały
AL2O3 : 12,58% Wilgotność, max: 0,5 %
K2O : 4,78% PH (płynnej mieszanki): 6,5 - 7,5
Na2O3 : 3,40% Gęstość masy: 40 - 100 kg/m³
CaO : 0,75% Wielkość ziarna : 0 - 6 mm
Fe2O3 : 0,70% -filtracyjne i wypełniacze : 7 - 45 µ
MgO : 0,26% Temperatura mięknięcia: 1100°C
TiO2 : 0,06% Temperatura topnienia: 1350°C
Ciepło właściwe : 837 J/kg°K
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 39 mW/m° C
  Współczynnik przewodzenia ciepła λ D class 42 mW/m° C
 

Rozpuszczalność – rozpuszczalny w soli alkalicznej i HF, umiarkowanie rozpuszczalny (<10%) w 1N NaOH. Nieznacznie rozpuszczalny (<3%) w kwasach mineralnych (1N). Bardzo słabo rozpuszczalny (<1%) w wodzie lub słabych kwasach

ZASTOSOWANIE: Nasze produkty znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłu t.j. spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, budowlany oraz w rolnictwie. Perlit stosowany jest jako pomoc filtracyjna, podłoże uprawowe, izolator, wypełniacz, sorbent, ścirniwo. Nie sposób wymienić wszystkich możliwości zastosowania tego materiału. Norlite jest produktem tanim i uniwersalnym!

PERLIT :

 • jest niepalny
 • jest stały, niezmienny w swoich właściwościach fizycznych i chemicznych
 • jest bezzapachowy
 • nie przekazuje na filtrowaną ciecz smaku, zapachu, koloru
 • nie gnije
 • nie umożliwia wzrostu bakterii
 • jest produktem sterylnym, jałowym
 • jest uznawany przez władze USA FDA
 • podczas podgrzewania nie wydziela gazów
 • obojętny w styku ze skórą nie powoduje podrażnień ani alergii
 • w styku z oczami łatwo usuwalny za pomocą wody
 • nie zawiera żadnych włókien – forma bez kryształowych cząsteczek
 • jest chemicznie obojętny.

 

Przedstawiciel w Polsce:
Radosław Grabowski
43-400 Cieszyn, ul. Górna 22/7
Tel./fax.: +48 33 852 22 20, mob.: 0 502 597 822

E-mail: rgrabowski@nordiskperlite.pl

 

 

Nordisk Perlite ApS © 2016