Perliitin käyttäminen suodattamisen apuaineena

 

Suodattaminen on epäpuhtauksien eristämistä nesteestä. Neste virtaa läpi huokoisen aineen ja varastoi epäpuhtaudet aineeseen. Suodatinapu on jauhettu aine joka sekoitettuna suodatettavaan nesteeseen auttaa poistamaan epäpuhtauksia. Suodatinliina toimii etupäässä tukena kakulle. Suodatinapu muodostaa huokoisen kerroksen suodatinliinalle ja suodatinapu on suodattava aine joka vangitsee epäpuhtaudet ja estää niitä asettumasta suodatinliinaan. Suodatinapu suodattaminen on luonteeltaan mekaanista ei kemiallista.

Epätasaisesti muodostuneet hiukkaset kietoutuvat toisiinsa ja peittävät tavalla joka jättää jopa 90 prosenttiin asti tyhjää ja avointa tilaa. Nämä tyhjät tilat muodostavat biljoonia mikroskooppisen hienoja välejä suodatinapuhiukkasten väliin. Avautumien koko on niin pieni, että epäpuhtaudet siivilöityvät nesteestä. Nämä lukuisat avautumat tarjoavat nopean läpivirtauksen ja loistavan kirkkauden.

Suodatinapuaineet ovat kevyitä, eivät kemiallisesti aktiivisia ja muodostavat monihuokoisia suodatinkakkuja takaamaan nesteen vapaan virtauksen. Hiukkasten rakenteen täytyy olla sellainen etteivät ne pakkaudu liian lähekkäin. Perliitti ei ainoastaan salli suurta alkuvirtausta vaan myös hankkii huokoista aluetta pyydystämään ja sitomaan epäpuhtaudet, sekä jättää suuren määrän kanavia avoimiksi jatkuvalle läpivirtaukselle. Hiukkaskoon jakaantuminen täytyy olla räätälöity sallimaan esipeite karkeaseulaiseen suodatinliinaan ja silti pystyä tarjoamaan haluttu virran määrä ja kirkkaus. Nordisk Perliten suodatinapuaineet täyttävät nämä vaatimukset. Saatavilla on monia tyyppejä kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Painesuodatus

Yleistä

Suodatinliina tukee suodatinkakkua. Aukon koon pitäisi olla riittävän pieni pystyäkseen pitämään kiinni suodatinapuhiukkasista ja sallimaan kiinteän kakun nopean muodostumisen sekä samaan aikaan tarjoamaan pienimmän mahdollisen paineen. Aineen pitää pystyä kestämään kemikaalit, paine ja lämpötila suodattamisen aikana. Kaksi laajimmin käytettyä materiaalia suodatinliinalle ovat metalli ja kangas.

Suodattimelle muodostuva suodattava kerros / esipeite

Useimmissa tapauksissa ensimmäinen askel on esipeitteen muodostuminen. Se on ohut kerros 1,5-3,0 mm joka suojelee suodatinliinaa ja varmistaa kirkkauden pysäyttämällä epäpuhtaudet pinnalle. Esipeitteessä käytettävän laadun täytyy olla huolellisesti valittu sallimaan mahdollisimman nopea virtaus ja silti pystyä pyydystämään epäpuhtaudet. Sekoitus tehdään suodatettavasta nesteestä tai vedestä ja suodatinaineesta.

Määrän pitäisi olla mahdollisimman alhainen: 0,5% on tyypillinen. Esipeite/päälyste säiliössä olevan liikkeen pitää olla riittävä pitämään perliitti kelluvana. Liiallinen pitkäaikainen liike saattaa rikkoa hiukkaset. Suodatin alueelle tulisi lisätä 500-1000 g/m² suodatinapuainetta. Esipeite muodostuu kierrättämällä suodatinapua suodattimen läpi. Ensimmäiseksi suodatinliinalle tallentuvat karkeat hiukkaset ja niitä seuraavat pienemmät. Esipeiteen normaali virtaus on 40 litraa/m²/min. Paljon pienenpää virtausta käytetään korkeammissa viskositeeteissä. Esipeiteprosessin aikana pitäisi olla ainakin 0,07 kg/cm² differentiaalipainetta. Esipeitenesteen pitäisi kirkastua 10-15 minuutin kuluessa.

Aineen tarjonta

Suodatin aineen lisäämistä suodatettavaan nesteeseen sanotaan aineen tarjonnaksi. Tyyppi ja laatu samoin kuin lisättävä määrä ovat elintärkeitä jotta saavutetaan mahdollisimman yhtenäinen suodatusvirtaus vaaditulla kirkkaudella. Suodatinaineen annostus vaihtelee riippuen epäpuhtauksien määrästä ja muista vaihteluista jotka ovat ominaisia kussakin käytössä. Yleensä 0,5 prosentin annostus epäpuhtauksien painosta on sopiva. "Aineen tarjonta" voidaan lisätä suoraan säiliöön, jossa suodatettava neste on tai annostella liete säiliöstä suodattimen sisäänkäyntiin.

Laadun valinta

Kirkkaus on monien mielestä tärkein tehokkuuden mittari suodattamisessa. Korkealaatuinen suodatinapuaine on tärkein tekijä yhdenmukaisten tulosten saavuttamiseksi päivittäin. Erityisen suodatinapuaineen tyypin ja laadun valinta, millä on oikea hiukkas koko ja leviytymiskyky on tärkein tekijä. Tämän jälkeen on harkittava mm paljonko käyttää suodatinapuainetta, virtauksen määrä suhteessa tuotannon aikatauluun ja kapasiteetin rajoitukset.

 

 

Nordisk Perlite ApS 2016