Kryo-perliitti alipaine-eristämiseen

 

Perlite "Super" Insulation

Kryogeeniseen käyttöön (-100°C ja alle),jossa tarvitaan "super" eristettä, perliitti on erinomaista. Sen lämmönjohtoluku on jopa 40 kertaa pienempi kuin 0,029 W/mK riippuen alipaineesta ja lämpötilasta. Tavallisesti alipaine-perliittieristystä käytetään kaksoisseinnällisissä säiliöissä. Sitä käytetään hapen, typen, heliumin, vedyn ja nestemäisen maakaasun varastoimisessa, kun tarvitaan erityisen alhaisia lämmönjohtolukuja. Kryogeniistä alipaine-eristämisperliittiä käytetään suurten paikan päällä pystytettyjen säiliöden lisäksi pienempien teollisesti valmistettujen säiliöiden eristämiseen, jotka on suunniteltu erilaisten kryogeenisten kaasujen varastointiin.

Perliitti eristeen ominaisuudet

Alipaine-eristämiseen sopiva perliittieristeen lämmönjohtoluvut ovat matalia riippuen lämpötilasta, paineesta ja tiheydestä. Alle -100°C lämpötiloja pidetään yleisesti kryogeenisinä. Alipaine- eristysperliitin lämmönjohtoluku on monta kertaa alhaisempi kuin perliitti eristeen ilman alipainetta. Esimerkiksi keskilämpötilassa -82°C normaalilla kryogeenisellä perliitillä 64 kg/m³, olisi 22 kertaa suurempi lämmönjohtoluku kuin alipaine-eristetyllä perliitillä 139 kg/m³ ja aineen olessa 10 mikronia.

Loistavien eristysominaisuuksien lisäksi perliittieristys on suhtellisen edullista, helppo käsitellä ja asentaa, se ei kutistu, ei paisu, eikä vajoa. Se on palamaton ja täyttää paloturvallisuusmääräykset. Alipaine-eristykseen tulevan perliitin täytyy olla kuivaa. Normaali kosteusraja on 0,1% painosta. Perliitissä oleva kosteus lisää suuresti aikaa, joka tarvitaan saavuttamaan riittävän alhainen alipaine. Siksi perliitin pitää olla pakattuna kosteutta estäviin säkkeihin tai se tulee toimittaa tankkiautolla. Paperisäkkeihin pakkattu perliitti ei sovellu tähän tarkoitukseen.

Tyypillinen perliitti alipaine-eristys

Suurien paikanpäällä eristettävien säiliöiden eristäminen perliitillä vaatii, että säiliön väliseinässä on alipainetta sitä eristettäessä. Laajennettu perliitti on lastattu tankkiautoon typin paineen alaisuudessa ja johdettu väliseinämään alipaineen ja paineen avulla.

Pienissä säiliöissä, joissa alipaine siirto ei ole käytännöllistä, perliitti voidaan siirtää muilla tavoilla.

 

 

Nordisk Perlite ApS 2016