Perlite/silikat kompositmaterialer for høj- temperaturisolering og formede produkter

 

 

Begge flad afrundet af socium silikat perlite isolering

Perlite/silikat kompositmaterialer

Ekspanderet perlite granulat kan bindes for at give produkter for et bredt udvalg af anvendelser. En meget egnet binder for mange formål er natriumsilikat også kaldet "vandglas". Natriumsilikater er opløsninger af vandopløselig glas fremstillet i forskellige forhold af Na2CO3 og SiO2, og giver et bredt udvalg af kemiske og fysiske egenskaber.

Natriumsilikater anvendes bredt som høj temperaturbindemidler og bindere hvor der ønskes følgende egenskaber:

 • Lave omkostninger
 • Uorganisk
 • Nem at håndtere
 • Hurtig hærdning
 • Høj styrke
 • Uopløselighed
 • Kemisk stabilitet

Silikatbundet perlite giver et isoleringsmateriale, der er totalt ubrændbart.

Kaliumsilikat foretrækkes nogle gange for anvendelser, hvor varmeisolering og brandsikkerhed er hovedformålene. Dette materiale har en lidt højere blødgøringstemperatur end natrium.

Natriumsilikat er brugt bredt som en binder for støbesand i støberier. Teknologien for perlite/natriumsilikat kompositfremstilling er i høj grad baseret på disse støberierfaringer.

Typiske egenskaber for perlite/natriumsilikat kompositmaterialer
Varmeledningsevne ved gennemsnitstemperatur 120 °C 0.058 W/m.K
Varmeledningsevne ved gennemsnitstemperatur 350 °C 0.081 W/m.K
Varmeledningsevne ved gennemsnitstemperatur 350 °C 0.094 W/m.K
Max temperatur 650°C
Rumvægt 180-260 kg/m3
Bøjningsstyrke minimum 0.34-0.41 N/mm2
Trykstyrke minimum 0.52-0.61 N/mm2
Linær svindprocent mindre end 2% ved 650 °C
Vandabsorption under 10% by volumen efter 24 hours

Perlite natriumsilikat teknologi

En række blandinger af perlite, natriumsilikat og hærder kan anvendes til at styre hærdningen. Følgende generelle retningslinier skal betragtes som et udgangspunkt.

Hærdere

 • Gas - kuldioxid (normalt blæst gennem blandingen)
 • Væsker - Glycerol diacetat plus enten
  • Glycerol triacetat eller
   or
  • Ethylenglycol diacetat
 • Faststof
  • Kalciumsilikat - f.eks. Portland cement
  • Kalciumsulfat - f.eks. gips
  • Silicium forbindelser - f.eks. ferrosilicium eller kalcium silicium
  • Siliciumfluorid eller fluorsilikat
  • Tunge metalsalte f.eks. carbonater eller fosfater
Hærdeproces Silikat/alkali forhold Faststof indhold %
Gas indblæsning 2.00--2.50:1 43-50
Flydende hærder 2.50--2.90:1 40-45
Faststof hærder 2.00--2.30:1 45-50
Forslag til blandinger med forskellige hærdere
Material* Gas hærdning Væske hærdning Faststof hærdning
Natriumsilikat opløsning i volumen % af perlite 2.5-5% 5-10% 5-15%
Hærder vægt % af natriumsilikat 15-25% at 20°C 8-14% 25-50%
(* perlitens absorbtion)
Anvendelser for perlite/silikat kompositmaterialer
Høj temperatur isolering Brandbeskyttelse Bygningskonstruktion Andre anvendelser
 • Rørskåle
 • Udmuring af ovne
 • Industriovne
 • Brændeovne
 • Ildfaste sten og ovne
 • Skorstensisolering
 • Støbeformer
 • Isoleringsprofiler for indløb
 • Ildfaste formprodukter
 • Branddøre
 • Brandsikre belægninger
 • Stålværks beklædning
 • Isolering i gitterspærfag
 • Brandsikre skabe
 • Dokumentbokse
 • Computer diskette- opbevaring
 • Elektriske kontrolskabe
 • Loftfliser
 • Akustiske paneler
 • Sandwich paneler
 • Isolationsblokke for vægge
 • Fundamenter for cryotanke
 • Stuk
 • Sprøjtede belægninger
 • Tagsten
 • Flydende affalds omdannelse til fast form
 • Asbest indkapsling
 • Olie absorptionsmiddel
 • Coating af svejseelektroder
 •  

   

  Nordisk Perlite ApS © 2016