Filterperlite fordele

 

Perlite er et naturligt forekommende vulkansk materiale som ekspanderes og formales omhyggeligt i specielle anlæg hos Nordisk Perlite. Det specielle ved Nordisk Perlites anlæg er, at der fremstilles partikler i en særlig form og struktur, så der dannes en filterkage med uendeligt mange mikroskopiske kanaler, som giver optimal gennemstrømning ved maksimum klarhed af væsken .

Det færdige produkt Europerl perlite har en række helt specielle egenskaber og fordele:

 

  • Høj filtreringsevne
  • Stor gennemstrømning
  • Amorft materiale - ingen krystallinske partikler
  • Ødelægger ikke lungerne
  • Lav rumvægt, 1 sæk (14/17 kg) erstatter 1 sæk (23kg) Kiselgur
  • Uopløselig
  • Let at rense filterdug
  • Jævn forbelægning
  • Sterilt produkt

Nordisk Perlite fremstiller en fuld række af filterperlite typer lige fra de fineste - for filtrering af meget små korn - til markedets groveste for filtrering af store partikler med deraf følgende stort væskeflow.

På billederne nedenfor ses princippet i en filtreringsopgave, samt filterperlitekorn forstørret.


( 35 µ )

 

 

Nordisk Perlite ApS © 2016